Tijdelijke stimuleringssubsidie voor S(B)O scholen en sportverenigingen

Een van de pijlers van IKS Parkstad in 2019 is om kinderen van S(B)O scholen kennis te laten maken met de mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen in hun regio. Om dit te stimuleren is voor 2019 een tijdelijke stimuleringssubsidie ingericht voor de S(B)O scholen in de deelnemende gemeentes. Per school wordt er een subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Deze subsidie kan door scholen ingezet worden om hun leerlingen kennis te laten maken met het bestaande sport- en beweegaanbod van sportaanbieders in en rond Parkstad.
Doel is om kinderen kennis te laten maken met verenigingen/sportaanbieders waar zij terecht kunnen en de drempels hierin te verlagen.
Voor meer informatie, neem contact op met de regioconsulent.