Stimuleringsbudget voor sportclubs:

Net als het stimuleringsbudget uit Grenzeloos actief stelt NOC*NSF nu een stimuleringsbudget beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders. Dit stimuleringsbudgetbudget is per 1 oktober beschikbaar voor inclusieve doelgroepen (dus breder dan alleen aangepast sporten).

Wil je nieuwe sporters aan je club binden, dan kun je gebruik maken van een stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op:

  • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Het gaat hier dus niet alleen om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook om mensen met een chronische ziekte, statushouders, etc. Meer informatie over de aanvraag is hier en het aanvraagformulier is hier te vinden. Onderstaande link geeft een globale impressie waar het budget voor ingezet kan worden.

https://www.youtube.com/watch?v=8yDHBdgkO70.

Een van de voorwaarden is dat de regioconsulent aangepast sporten op de hoogte is van deze aanvraag.
Bij vragen, neem contact op met Jessie van Wijk, regioconsulent Iedereen Kan Sporten Parkstad.