IKS Parkstad certificaten voor sportaanbieders met een beperking

Steeds meer sportaanbieders hebben een passend aanbod voor mensen met een beperking. Iedereen Kan Sporten Parkstad brengt in de gemeentes Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Kerkrade dit aanbod in kaart en legt verbindingen tussen sportaanbieder, zorg en onderwijs.
De wethouders Sport van deze 4 gemeentes willen de sportaanbieders die een passend en goed, structureel aanbod hebben voor deze doelgroep belonen met een IKS Parkstad certificaat.

Sportaanbieders met dit certificaat zijn daardoor herkenbaar voor de doelgroep en de doelgroep kan er dan van op aan dat er aanbod is en dat dit een structureel aanbod is, wat ook wordt uitgedragen door de sportaanbieder.
In de komende weken en maanden worden alle sportaanbieders die voldoen aan de voorwaarden, beloond met dit certificaat.
De eerste twee certificaten willen ze graag gezamenlijk (4 wethouders bijeen) als startschot uitreiken.

Dit zal gebeuren bij Adelante en Adelante on Wheels, op woensdag 13 november 2019, van 16.00-16.30 uur. Ook u bent hier van harte uitgenodigd.

Aansluitend willen IKS Parkstad en Adelante Zorggroep voor de geïnteresseerden een aantal inspiratiesessies/workshops organiseren op het gebied van aangepast sporten.
In de inspirerende omgeving van Adelante kunt u kennismaken met de verschillende vormen van aangepast sporten en daarnaast krijgt u handige tips en handvaten m.b.t. het zelf organiseren van aangepast sporten binnen uw organisatie.

Het programma is nog niet geheel bekend en is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Aanmelden is verplicht en kan bij regioconsulent Jessie van Wijk op jvanwijk@alcander.nl . Uiterlijk een week van tevoren ontvangt u het definitieve programma.

Het tijdstip, van 16.00-18.00 uur staat wel al definitief vast! De voorlopige planning is terug te vinden op de flyer.

We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten tijdens deze middag bij Adelante!