Toekenning Stimuleringssubsidie NOC NSF voor Adelante on Wheels

Sport en Bewegen: Een ondersteuning voor onze ambities in 2020
Afgelopen najaar heeft Adelante on Wheels een subsidie aangevraagd die ons de mogelijkheid biedt onze ambities waar te maken. Deze ambities liggen vooral op uitbreiding van ons aanbod en koppeling aan activiteiten van ons omringende verenigingen in het kader van sportakkoorden die dit jaar gesloten worden.
Toekenning van subsidie geeft in ieder geval aan dat wij als vereniging duidelijk op de kaart staan. En dat kan ook niet anders met in korte tijd vergroten van het aanbod van wedstrijden die door ons (mede) georganiseerd worden, zoals de Wellspect Time Trial in Beek, de NHC wedstrijd in Valkenburg en de RaboRonde Heerlen in Heerlen. En daar blijft het niet bij. Juist door dit stimuleringsbudget zijn wij in staat nog meer aanbod voor onze leden te bewerkstelligen: toertochten (24 mei in Valkenburg), wedstrijden op internationaal niveau (2 mei in Zolder Belgiรซ) en samenwerking met omliggende fietsverenigingen zoals de Wcl Bergklimmers en de TWC Maaslandster Zuid-Limburg.
Maar er is meer. Ambitie rijkt ook naar een doelgroep die de afgelopen jaren aan ons evenement in Beek heeft meegedaan: kinderen met een beperking. Voor de komende jaren willen we als vereniging juist meer ruimte maken voor deze doelgroep. En wat is dan mooier een combinatie te zoeken met de jeugdafdeling van de Maaslandster, die al op de baan van Adelante traint.
En tot slot: ambities zijn er ook om samen met Adelante Zorggroep te kijken of het sportaanbod vergroot kan worden. En dat wordt gewaardeerd door deze subsidie.

Wilt u meer informatie over Adelante on Wheels? Neem dan eens een kijkje op hun website: https://adelanteonwheels.eu/index.php/nl/