In 2019 en 2020 heeft er van uit het Trainingscentrum Aangepast Sporten (TAS) en vanuit Iedereen Kan Sporten een enquête plaats gevonden op het gebied van aangepast sporten onder de sportverenigingen in de Gemeente Beek en omgeving Parkstad. De respons was groot, waardoor wij een goed zicht op uitdagingen en knelpunten hebben gekregen. Hieronder staan de belangrijkste benoemd:

 • Kennis / ervaringen uitwisselen tussen verenigingen en professionals.
 • Ondersteuning van professionals.
 • Het vinden van vrijwilligers voor het organiseren en begeleiden van aangepaste sport activiteiten binnen de vereniging.
 • Moeite met bereiken van de doelgroep.
 • Hulp bij vinden van financiële ondersteuning (subsidies en stimuleringsregelingen).

Om samen tot oplossingen en antwoorden te komen wordt er een kennistransfer georganiseerd i.s.m. het TAS, Iedereen Kan Sporten (IKS) en Revalidatie centrum Adelante. 24 september zal de eerste kennistransfer plaats vinden in revalidatiecentrum Adelante. Het thema is aangepast sporten in zijn algemeenheid en de uitkomsten van de enquête zullen de aanleiding zijn voor de inhoud van deze avond. Het is ook een kennismaking met het TAS (Tim Mullens) en de regio consulente van IKS Westelijke Mijnstreek en Parkstad (Chantal Bos). Om ook praktische ervaringen uit te wisselen zal Paul Ramakers als gastspreker zijn. Naast het programma uiteraard alle mogelijkheden om uw netwerk uit te breiden en om te kijken hoe we voor elkaar van waarde kunnen zijn.

Het programma deze avond:

 • 19.15 – 19.15 Inloop
 • 19.30 – 19.40 Welkomstwoord Tim Mullens en Chantal Bos
 • 19.40 – 20.15 Gastspreker Paul Ramakers
 • 20.15 – 20.30 Korte pauze
 • 20.30 – 20.50 Bespreken vragen/problemen/netwerken/uitwisselen van ervaringen
 • 20.50 – 21.00 Samenvatting en nabespreking

U kunt ook alvast de data van de laatste kennistransfer vastleggen in uw agenda. Deze zal plaats vinden op 3 december op een nader te bepalen locatie.

Wilt u deze kennistransfer bij wonen, dan kunt u het inschrijfformulier op onderstaande site invullen.
https://www.dehaamen.nl/activiteiten/kennistransfer-24-09-2020/ 

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, de tekst 'IN SAMENWERKING MET: FDEREEN KAN SPORTEN JEDEREEN SPORTEN PARKSTAD TAO Trainingscentrum Aangepast Sporten 24 SEPT GEL Inloop: Start: Einde: 19:15 19:30 21:00 Kennistransfer Thema: Aangepast sporten ledereen is welkom om samen met professionals, verenigingen en ervaringsdeskundigen kennis en ervaringen uit e wisselen. Locatie: Adelante Hoensbroek Ondersteunende Ondersteunendepartners: partners: beek adelante'