Inschrijven herfstvakantieactiviteiten

Sport- en cultuurdagen voor kinderen en volwassenen met een speciale uitdaging* in de herfstvakantie!

*kinderen en volwassenen met speciale uitdagingen zoals gedragsproblemen, ADHD, ADD, NAHL, autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking, etc.

Informatie voor ouders/begeleiders

 • Meedoen is helemaal gratis.

 • Inschrijven kan vanaf 6 jaar en is verplicht.

 • Wij werken met een maximum aantal deelnemers per activiteit: vol=vol! Er kan per deelnemer maar voor één dag worden ingeschreven.

 • Wanneer ingeschreven dient de deelnemer ook de gehele dag aanwezig te zijn, deelnemers kunnen niet eerder weg (tenzij anders is overlegd) en afmelden dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren.

 • Er is een aparte groep voor kinderen en voor volwassenen.

 • Deelnemers zorgen zelf voor vervoer naar locatie, de juiste (sport)kleding, drinken, eten, enzovoorts.

 • De activiteiten worden begeleid door professionele en gediplomeerde combinatiefunctionarissen met BHV-diploma.

 • Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade.

 • Er kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden.

 • Wijzigingen in programma en tijden voorbehouden.

 • Ouders en/of begeleiders moeten na het afzetten van de deelnemer het terrein verlaten vanwege de COVID-19 maatregelen.

Doelstelling:

“Omdat iedereen door sport en bewegen gezond moet kunnen blijven en moet kunnen participeren, maar de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking achterblijft, vanuit intergemeentelijke samenwerking het aanbod beter laten aansluiten op de vraag en drempels weg te nemen”.

Chantal Bos, regioconsulent in Parkstad, is het aanspreekpunt voor verenigingen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en organisaties m.b.t. sport en bewegen voor mensen met een beperking.

Chantal Bos
Tel: 06-51326763
Email: cbos@alcander.nl

De dag is gratis!

In de ochtend zul je kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten en in de middag krijg je een muziek en theater les, hoe leuk is dat!

 • Datum: Dinsdag 20 oktober
  Tijd: van 10:00 – 14:30 uur
  Locatie: Sporthal A Gene Bek
  Adres: Tacitusstraat 130, 6417 TZ Heerlen

 • Datum: Woensdag 21 oktober
  Tijd: van 10:00 – 14:30 uur
  Locatie: Sporthal de Haamen
  Adres: Bloote Weg 9, 6191 EM Beek

 • Datum: Donderdag 22 oktober
  Tijd: van 10:00 – 14:30 uur
  Locatie: Sporthal Rumpen
  Adres: Heugerstraat 2a, 6443 BS Brunssum

Schrijf je snel in

Meer aandacht voor gehandicaptensport in Parkstad.

De gemeenten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum werken samen om het aanbod aan sport en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking beter te laten aansluiten bij de vraag. Daarmee wil men drempels voor deze doelgroep wegnemen en meer mensen met een beperking aanzetten tot bewegen.