Sport zoeken

Heb je een handicap en ben je op zoek naar een sport- of beweegactiviteit in één van de samenwerkende gemeentes (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf)?

Meer aandacht voor gehandicaptensport in Parkstad.

De gemeenten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum werken samen om het aanbod aan sport en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking beter te laten aansluiten bij de vraag. Daarmee wil men drempels voor deze doelgroep wegnemen en meer mensen met een beperking aanzetten tot bewegen.