Praktische informatie

Subsidiemogelijkheden, regelingen en fondsen

Subsidie Sportaanbieders Gemeente Landgraaf
Subsidie Sportaanbieders Gemeente Kerkrade
Subsidie Sportaanbieders Gemeente Brunssum
Subsidie Sportaanbieders Gemeente Heerlen

Meer aandacht voor gehandicaptensport in Parkstad.

De gemeenten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum werken samen om het aanbod aan sport en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking beter te laten aansluiten bij de vraag. Daarmee wil men drempels voor deze doelgroep wegnemen en meer mensen met een beperking aanzetten tot bewegen.