Uniek Sporten

Een handicap hoeft zeker geen belemmering te zijn om te sporten of te bewegen!
We helpen je graag bij het vinden van een geschikt aanbod.

VIND HIER HET PASSENDE SPORTAANBOD IN JOUW GEMEENTE

Meer aandacht voor gehandicaptensport in Parkstad.

De gemeenten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum werken samen om het aanbod aan sport en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking beter te laten aansluiten bij de vraag. Daarmee wil men drempels voor deze doelgroep wegnemen en meer mensen met een beperking aanzetten tot bewegen.